TEL:13940743393                     E-mail:76860894@qq.com

产品详情

PRODUCTS

大面补炉料

大面补炉料

以优质电熔镁砂,及合成镁砂为主原料,填加烧结剂及抗氧化剂, C基有机材料为结合剂,具有烧结快,不剥落、使用寿 命长的特点。适合于转炉加料侧和出钢侧的修补。


0.00
0.00
  

以优质电熔镁砂,及合成镁砂为主原料,填加烧结剂及抗氧化剂, C基有机材料为结合剂,具有烧结快,不剥落、使用寿 命长的特点。适合于转炉加料侧和出钢侧的修补。


项目 Items

牌号   Brand

sio2(%)

Al2O3(%)

Fe2O3(%)

CaO (%)

MgO (%)

F.C (%)

粒度(size) (mm)

结合方式   type of bond

大面补炉料

RMS

< 3.0

< 0.5

< 0.8

< 1.5

> 95

> 8

10-0

碳结合